Geen toegang - No access
Excuses voor het ongemak - Sorry for the inconvenience


Na de Orderbevestiging kun je niet terugwaarts gaan in de procedure.
Ga verder via: Modelraketten.NL

Of er gaat iets fout of u bent op een onterechte wijze op deze pagina gekomen...
Als U midden in een Order bezig was: Sluit uw browser en open een nieuwe.
OPLOSSING:
Maak de cache(opgeslagen pagina's) van de Browser(je internetprogramma) regelmatig leeg.
De Modelraketten.NL site houdt niet van verouderde cache informatie.
Gebruik de toetscombinatie Ctrl + F5 op de eerste WebShop pagina(klik eerst een keer op de pagina om deze actief te maken).
Dit forceert een cache refresh van de pagina(de pagina wordt van de site opgehaald en niet uit je PC cache geheugen).
Voor meer informatie ga naar: www.cachelegen.nl

Voer de bestelprodcedure opnieuw uit.
Blijft de fout bestaan? Neem a.u.b. contact op via mail of geef a.u.b. uw Order door via mail.

=============================

After Orderconfirmation, you cannot go backwards in the procedure.
Proceed via: Modelraketten.NL

Or there was an error or you landed on this page on a wrongful manner...
If you were in the middle of putting an Order through: Close your browser and open a new one.
SOLUTION:
Clear the cache(saved pages) of the Browser (your internet program) regularly.
The Modelraketten.NL site does not like outdated cached information.
Use the key combination Ctrl + F5 at the beginning of the webShop(first click once on the page to make it active).
This forces a cache refresh of the page(the page is loaded from the site and not from your PC cache memory).
For more information go to: www.cachelegen.nl

Commence to the ordering procedure again.
Does the error continue to exist? Contact us via mail please or Order via mail please.


Uw IP-adres: 54.235.4.196
Uw hostgegevens: ec2-54-235-4-196.compute-1.amazonaws.com


Modelraketten bouwen en vliegen | Modelraketten.NL logo Modelraketten.NL
Dé Nederlandse modelraket shop
Sluiten